A- A A+
nl fr

Vlarema

Wat is het Vlarema?

Sinds 1 juli 2013 is het VLAREMA van kracht. VLAREMA staat voor VLAams REglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen. Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Het Vlaamse duurzaam materialenbeheer werd dan ook vastgelegd in het Materialendecreet. En in dit decreet ligt de nadruk niet meer op het begrip 'afval', maar wel op 'materiaal'. De Vlaamse Overheid bepaalt het wettelijk kader en de OVAM controleert de uitvoering ervan.

Het doel?

Het doel van het VLAREMA is om uw afval nog beter te sorteren. Hoe beter aan de bron te scheiden, hoe beter uw afval kan gerecycleerd en verwerkt worden.

wat verandert er voor u?

•        De huidige sorteerverplichting van 17 soorten bedrijfsafval wordt uitgebreid.

•        U dient de PMD-fractie selectief te laten inzamelen.

•        U dient een contract te tekenen met uw afvalinzamelaar voor het gemengde bedrijfsafval.

Download contract Vlarema